Tir amb Arc

Activitat lúdica-esportiva i de molta concentració mental, amb professors titulats per la federació Espanyola de Tir amb Arc.
Una diana oficial amb les màximes proteccions, arcs i fletxes.